چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۹:۱۳:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 
گزارش تصویری
🔹بازدید شهردار سراب از محل گلخانه شهرداری و طرح های در حال اجرای واحد زیباسازی در سطح شهر

گزارش تصویری
🔹بازدید شهردار سراب از محل گلخانه شهرداری و طرح های در حال اجرای واحد زیباسازی در سطح شهر
🔸در این بازدید توجه به کیفیت همراه با سرعت در اجرای پروژه های عمرانی و فضای سبز شهرداری تاکید شد

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

5.6.6.0
V5.6.6.0