چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۸:۵۷:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ 
    /  2
🌺 #تولید و پرورش گل و گیاه در گلخانه شهرداری سراب گامی موثر در #خودكفایی و مدیریت منابع مالی

#خبر_روز 
🌺 #تولید و پرورش گل و گیاه در گلخانه شهرداری سراب گامی موثر در #خودکفایی و مدیریت منابع مالی

↙️ به گزارش روابط عمومی شهرداری سراب واحد سیما، منظر و فضای سبز، شهرداری سراب در زمینه تولید گل و گیاه شهری برای نیل به خودکفایی، اقداماتی خوبی انجام داده و توانسته تا آغاز سال جدید ۲۷۰۰۰ گل در محوطه گلخانه تولید نماید که تعداد ۱۲۰۰۰ عدد نیز تا پایان اردیبهشت ماه به این مقدار اضافه خواهد شد. 
مهندس لامعی، مسئول زیباسازی و فضای سبز شهرداری در تشریح دیگر اقدامات انجام یافته در حوزه فضای سبز، از کاشت گلهای بهاری در میادین و بلوارهای سطح شهر از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ خبر داد و کاشت درخت های مثمر را از برنامه های  شهرداری در روزهای آینده برشمرد.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

5.6.6.0
V5.6.6.0