شنبه, 9 اسفند 1399
  • ساعت : ۹:۵۰:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 
شروع اجرای تراش آسفالت فرسوده معابر اصلی و فرعی سطح شهر و آسفالت ریزی گسترده معابر
به همت شهرداری سراب آسفالت فرسوده معابر سطح شهر تراش و آسفالت ریزی می شود.

<p>به همت شهرداری سراب آسفالت فرسوده معابر سطح شهر تراش و آسفالت ریزی می شود.</p> <p>شهردارسراب از شروع اجرای تراش آسفالت فرسوده معابر اصلی و فرعی سطح شهر و آسفالت ریزی گسترده معابرخبر داد;</p> <p>روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سراب ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان ، از اهالی محترم درخواست دارد در طول مدت اجرای پروژه از پارک کردن خودرو در معبرخودداری نمایند.</p>

منبع خبر
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سراب
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

5.6.6.0
V5.6.6.0