شنبه, 16 آذر 1398

عنوان : بازدید سرپرست شهرداری سراب از سطح شهر
کد خبر : ۳۶۵۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ 
ساعت : ۱۱:۸:۱۸

بازدید سرپرست شهرداری سراب از سطح شهر

 در این بازدید برخی از مسائل و مشکلات حال حاضر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بنا بر این گزارش تصمیماتی اتخاذ و جهت اجرا به مسئولین مربوطه ابلاغ گردید.


نمایش تعداد بازدیدها : 72

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب