يکشنبه, 30 تير 1398

عنوان : اجرای جوب خیابان استاد شهریار
کد خبر : ۲۶۲۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۷:۵۶:۲۱

نمایش تعداد بازدیدها : 77

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب