شنبه, 16 آذر 1398

رو عنوان : لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر
عنوان : كوچه شهید محمدی (نرسیده به میدان بسیج)
کد خبر : ۲۶۲۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۷:۴۴:۱۵

نمایش تعداد بازدیدها : 317

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب