دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

عنوان : شستشوی جداول سطح شهر توسط نیروهای زحمتكش شهرداری سراب
کد خبر : ۲۶۰۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ 
ساعت : ۱۱:۱۹:۱۵

نمایش تعداد بازدیدها : 49

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب