دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : آگهی مزایده فروش سرقفلی جای غرفه(مرحله اول)
کد خبر : ۲۴۵۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ 
ساعت : ۱۰:۷:۴۸

نمایش تعداد بازدیدها : 135

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب