پنج‌شنبه, 27 دی 1397

عنوان : نمك پاشی و برف روبی معابر سطح شهر توسط نیروهای زحمتكش شهرداری سراب
کد خبر : ۲۴۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ 
ساعت : ۱۴:۱۴:۱

نمایش تعداد بازدیدها : 37

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب