دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : منشور حقوق شهروندی
کد خبر : ۲۴۵۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ 
ساعت : ۱۲:۹:۱
منشور حقوق شهروندی (جهت دانلود کلیک کنید)

نمایش تعداد بازدیدها : 110

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب