دوشنبه, 5 فروردين 1398

رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : گوشه ای از عملكرد شهرداری سراب در 25 آذر 97
کد خبر : ۲۴۵۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ 
ساعت : ۱۲:۵:۱۸

نمایش تعداد بازدیدها : 162

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب