دوشنبه, 3 تير 1398

عنوان : به مناسبت روز خبرنگار تجلیل از خبرنگاران شهرستان توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر سراب
کد خبر : ۲۴۴۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ 
ساعت : ۱۳:۱۶:۳۴
شهردار سراب گفت خبرنگاران را به عنوان رکن چهارم دموکراسی هستند و نقش و تاثیر گذاری این قشر از سه رکن دیگر بیشتر نباشد، کمتر نیست و در عصر ارتباطات و فن آوری اطلاعات و عصر فرا صنعتی ، قطعا نقش خبرنگاران به عنوان ابزار اطلاع رسانی، نقشی مؤثر و حیاتی است.
وی افزور ۱۷ مرداد و روز خبرنگار هر سال بهانه ای است تا در این روز به جامعه خبری شهرستان خدا قوتی گفته شود .  خبرنگار به عنوان بازوی اطلاع رسانی جامعه، نقش مهم و انکار ناپذیری در عصر اطلاعات و دنیای کنونی دارد.
دنیایی که به علت فناوری های ارتباطی پیشرفته دسترسی به اخبار را آسان کرده اما همچنان بهترین راه کسب خبر موثق از راه خبرنگاران متعهد امکان پذیر است که این موضوع رسالت خبرنگاران رسانه های خبری شهرستان را سخت تر از گذشته کرده است.
اگرخبرنگاران به خوبی در انجام رسالت خود نقش آفرینی کنند به طور قطع درعرصه فرهنگی و دیگر بخش ها تاثیر گذارخواهند بود و بایستی با واقع نگری و به دور از هرگونه سیاه نمایی با رعایت امانتداری و انصاف به انجام رسالت خود بپردازند.

نمایش تعداد بازدیدها : 360

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب