شنبه, 16 آذر 1398

عنوان : جلسه هم اندیشی مسئولین واحدهای اداری شهرداری تشكیل شد
کد خبر : ۲۴۴۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ 
ساعت : ۲۲:۱۹:۵

نمایش تعداد بازدیدها : 482

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب