دوشنبه, 5 فروردين 1398

رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : هرس و فرم دهی ترون های سطح شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری سراب
کد خبر : ۲۴۴۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ 
ساعت : ۷:۴۴:۱۱
عنوان گروه خبري : زیباسازی .


نمایش تعداد بازدیدها : 291

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب