دوشنبه, 5 فروردين 1398

رو عنوان : به همت واحد فضای سبز و زیباسازی شهرداری سراب
عنوان : رنگ امیزی جداول سطح شهر سراب
کد خبر : ۲۴۴۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 
ساعت : ۷:۱۹:۸
عنوان گروه خبري : زیباسازی .

نمایش تعداد بازدیدها : 263

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب