دوشنبه, 5 فروردين 1398

رو عنوان : به همت بانوان شهر سراب و اوجان
عنوان : برگزاری جشنواره صنایع دستی و غذاهای سنتی در پارك شهید بهشتی
کد خبر : ۲۴۴۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 
ساعت : ۸:۳۷:۹
عنوان گروه خبري : فرهنگی اجتماعی .
به همت بانوان شهر سراب و اوجان جشنواره صنایع دستی و غذاهای سنتی در پارک شهید بهشتی برگزار شد

نمایش تعداد بازدیدها : 358

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب