دوشنبه, 5 فروردين 1398

رو عنوان : ادامه فعالیت واحد عمران شهرداری سراب
عنوان : آسفالت ریزی كوچه جهاد3
کد خبر : ۲۴۴۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ 
ساعت : ۱۰:۱۶:۴

نمایش تعداد بازدیدها : 283

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب