چهارشنبه, 28 شهريور 1397

عنوان : عملیات مخروط ریزی و تسطیح كوچه صبا
کد خبر : ۲۴۳۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۹:۵۹:۱۲

نمایش تعداد بازدیدها : 266

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب