چهارشنبه, 28 شهريور 1397

عنوان : منظر شبانه شهر سراب در دوازدهمین شب فروردین در نوروز 97
کد خبر : ۲۴۳۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ 
ساعت : ۱۲:۱:۱۸

نمایش تعداد بازدیدها : 248

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب